Els Incoterms 2020 al Bon dia Tarragona

10/12/19 @ Bon dia Tarragona

Maria Giné, directora d'Operacions a Arola, ha fet una sessió per posar-nos al dia sobre els canvis esdevinguts als Incoterms 2020, unes eines indispensables dins del comerç internacional que també s'empren en el nacional. Els Incoterms, International Commercial Terms, s'usen per aclarir els costos de les transaccions comercials internacionals, delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor, i reflecteixen la pràctica actual en el transport internacional de mercaderies. Giné recorda però que hi ha aspectes que els Incoterms no regulen. També recomana que quan es negociïn els Incoterms es faci de forma transversal entre els implicats. Pel que fa als canvis que han sofert els Incoterms en la nova publicació de la Cambra de Comerç Internacional, Giné adverteix que són pocs. Un dels principals, fer que les nomenclatures arribin a tots els continents. A més, recomana uns usos diferents d'alguns incoterms. A banda, Giné ha destacat un canvi de nomenclatura en el qual DPU (deliver at place unloaded) substitueix el DAT (deliver at terminal). Finalment, Giné ha explicat que el nou volum d'Incoterms 2020 detalla en major mesura les normes de seguretat i conté il·lustracions que resumeixen les característiques de cadascuna.

Deixa el teu comentari